มัธยฐานหรือค่ากลางของข้อมูล

มัธยฐานคือ ค่า ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง ที่มีกรเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย อย่างเช่นเรามีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งและนำข้อมูลนั้นมีจัดเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือจากน้อยไปมากตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่า มัธยฐาน ซึ่งหามัธยฐานจะมี 2 ลักษณะ ก็คือการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคี่ และและการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคู่ จำนวนข้อมูลที่เป็นคี่ มีข้อมูลชุดหนึ่งคือ 18 12…