สูตรการคำนวณวันครบกำหนดใน Excel และตัวอย่างการใช้สูตร

บทความนี้จะพูดเรื่องการคำนวนหาวันครบกำหนดใน Excel สมมติว่าเรามีข้อมูลหรือโปรเจ็กต์ที่กำหนดวันเริ่มงานและจำนวนวันที่จะทำโปรเจ็กต์ดังกล่าวนี้ แล้วต้องการคำนวณหาวันครบกำหนดของโครงการเหล่านี้ ซึ่งเราสามารถคำนวณได้จากการใช้สูตร DATE ใช้ฟังก์ชัน IF และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สูตรคำนวณวันครบกำหนดหรือวันสิ้นสุดใน Excel ในตารางตัวอย่างการคำนวณจะมีชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น และระยะเวลาที่เราจัดโครงการ ซึ่งในตัวอย่างจะอยู่ในคอลัมน์…