วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet

ในการประชุมผ่าน Google meet เราสามารถนำเสนองาน หรือแชร์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ เช่น เอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต และอื่นๆ ได้ วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet เมื่อเราเข้าร่วมห้องประชุมของ Google…