วิธีเชื่อมแผนภูมิ PowerPoint กับ Excel ที่ละขั้นตอน โดยการก็อปปี้วางแล้วให้ข้อมูลเชื่อมกัน ทำตามได้ง่ายๆเลย

ในบทความนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการเชื่อมแผนภูมิ PowerPoint กับ Excel ด้วยวิธีการคัดลอก และวางโดยจัดรูปแบบการวาง ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง PowerPoint กับ Excel จัดว่าเป็นการทำงานที่มีประโยชน์มาก และหากเรามีการเพิ่มหรือลบข้อมูลใด ๆ ใน Excel…