วิธีหาวัน Due date ใน Excel

ใน Excel สามารถคำนวณหาวัน Due date ระยะเวลาทำงานได้อย่างง่าย แค่ใช้ฟังก์ DATE วิธีหาวันสิ้นสุดใน Excel ทำอย่างไร หากเรามีวิธีวันเริ่มงาน และ ระยะเวลาทำงานแล้วจะหาวันสิ้นสุดสามารถทำได้ดังนี้ ระยะเวลาการทำงานนับเป็นวันเราจะคำนวนหรือใช้สูตร วันที่เริ่มต้น…