วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Excel ตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้น เมื่อสร้าง Workbook ใหม่

การตั้งค่า font เริ่มต้นใน Excel สามารถทำได้โดยปรับแต่งค่าของ default workbook template หรือที่เรียกว่า “Book.xltx” ซึ่งเป็นไฟล์ที่ Excel ใช้เป็นแม่แบบเริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ การตั้งค่า…

การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel จากวันเกิด

การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน TODAY() และฟังก์ชัน YEAR() ร่วมกัน. นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() หากต้องการคำนวณอายุแบบละเอียด การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณหาอายุจะต้องมีวันที่ และ ปี ที่เป็นปัจจุบันก่อน…

วิธี Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานใน PDF

การแทรกรายเซ็นเข้าไปใน PDF สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือซอฟต์แวร์แก้ไข PDF อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF ได้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายวิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe…

วิธีเพิ่มลายเซ็นเข้ามาใช้งาน Excel

เพิ่มลายเซ็นเข้าไปใน Excel สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ทำได้ง่ายและมีความสะดวกคือการใช้งาน “Insert Picture” เพื่อเพิ่มไฟล์รูปภาพของลายเซ็นลงในเอกสาร Excel ของคุณ ขั้นตอนการเพิ่มลายเซ็นใน Excel 1. เตรียมไฟล์รูปภาพลายเซ็น 2. เปิดโปรแกรม Excel…

วิธีล็อก Sheet ใน Excel เพื่อป้องการการแก้ไขข้อมูล

การล็อก sheet ใน Excel ช่วยป้องกันการแก้ไขข้อมูลใน sheet โดยผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน sheet นั้นๆ ไม่สามารถถูกแก้ไขหรือลบได้ ยกเว้นในกรณีที่มีรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกที่ถูกใส่ไว้. การล็อก sheet ใน Excel…

วิธีใช้ SUMIFS เพื่อหาผลรวมช่วงของวันที่ใน Excel และหาผลรวมของสินค้าหรือรายการต่างๆ แบบมีเงื่อนไข

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS จะใช้สำหรับการหาผลรวมของช่วงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข สูตร SUMIFS : ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ในช่วงวันที่เพื่อหาผลรวมใน Excel ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้สูตร SUMIFS เพื่อหาผลรวมของข้อมูลช่วงระหว่างช่วงวันที่หนึ่ง ถึงอีก วันที่หนึ่ง อย่างเช่น…

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel อัปเดตใหม่ พร้อมคำอธิบายแท็บเมนูต่าง ๆ

Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ได้ความนิยมมากที่สุด ด้านการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลรูปแบบกราฟต่าง ๆ ก่อนที่จะทำงานหรือใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จะได้รู้ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของโปรแกรม สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เบื้องต้น ดังนี้ Workbook “Workbook” ใน…

วิธีเชื่อมแผนภูมิ PowerPoint กับ Excel ที่ละขั้นตอน โดยการก็อปปี้วางแล้วให้ข้อมูลเชื่อมกัน ทำตามได้ง่ายๆเลย

ในบทความนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการเชื่อมแผนภูมิ PowerPoint กับ Excel ด้วยวิธีการคัดลอก และวางโดยจัดรูปแบบการวาง ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง PowerPoint กับ Excel จัดว่าเป็นการทำงานที่มีประโยชน์มาก และหากเรามีการเพิ่มหรือลบข้อมูลใด ๆ ใน Excel…

วิธีจับคู่ข้อมูลใน Excel การเปรียบเทียบข้อมูลในสองคอลัมน์เพื่อจับคู่ความเหมือนและแตกต่างของข้อมูล

บทความนี้จะมาอธิบายพร้อมแสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบคอลัมน์ของข้อมูล2 คอลัมน์ใน Excel เพื่อหารายการที่ตรงกันเพื่อเป็นการจับคู่ของข้อมูลที่ตรงกันใน Excel วิธีเปรียบเทียบข้อมูล 2 คอลัมน์ใน Excel ทีละแถว เมื่อเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลของ Excel แล้วต้องการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละแถว สามารถทำได้โดยการใช้ฟังชันก์ IF ใน…

สูตรการคำนวณวันครบกำหนดใน Excel และตัวอย่างการใช้สูตร

บทความนี้จะพูดเรื่องการคำนวนหาวันครบกำหนดใน Excel สมมติว่าเรามีข้อมูลหรือโปรเจ็กต์ที่กำหนดวันเริ่มงานและจำนวนวันที่จะทำโปรเจ็กต์ดังกล่าวนี้ แล้วต้องการคำนวณหาวันครบกำหนดของโครงการเหล่านี้ ซึ่งเราสามารถคำนวณได้จากการใช้สูตร DATE ใช้ฟังก์ชัน IF และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สูตรคำนวณวันครบกำหนดหรือวันสิ้นสุดใน Excel ในตารางตัวอย่างการคำนวณจะมีชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น และระยะเวลาที่เราจัดโครงการ ซึ่งในตัวอย่างจะอยู่ในคอลัมน์…

วิธีเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel

การเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel เป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ ที่ทำให้การทำงานกับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและเลือกข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะนำเสนอการเลือกแถวและคอลัมน์แบบต่างๆ ใน Excel วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คลิกเลือกที่หัวของคอลัมน์ในส่วนที่เป็นอักษร A…

ฟังก์ชันลำดับใน Excel

ฟังก์ชัน SEQUENCE ใน Excel ใช้สำหรับสร้างอาร์เรย์ของตัวเลขตามลำดับ ฟังก์ชันลำดับที่สามารถใช้ใน Excel ได้คือ Microsoft 365, Excel 2021 วิธีเติมลำดับอัตโนมัติ Excel วิธีเติมลำดับใน Excel…

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Excel ให้เป็นฟอนต์แรกเสมอเมื่อเปิดโปรแกรม

เมื่อมีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อสร้างเอกสารเราจะต้องคอยเปลี่ยนฟอนต์อยู่บ่อยๆ และถ้าเรามีฟอนต์ที่ใช้เป็นประจำในการพิมพ์เอกสาร เราสามารถตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นได้ เวลาที่ปิดเปิดโปรแกรมฟอนต์ที่ตั้งค่าไว้ก็จะถูกนำมาใช้เป็นฟอนต์แรกเสมอ วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Excel 2. เมื่อเราคลิกเลือกที่ Options แล้ว เลือกหัวข้อ General วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Word 1. เปิดโปรแกรม…

วิธีหาวัน Due date ใน Excel

ใน Excel สามารถคำนวณหาวัน Due date ระยะเวลาทำงานได้อย่างง่าย แค่ใช้ฟังก์ DATE วิธีหาวันสิ้นสุดใน Excel ทำอย่างไร หากเรามีวิธีวันเริ่มงาน และ ระยะเวลาทำงานแล้วจะหาวันสิ้นสุดสามารถทำได้ดังนี้ ระยะเวลาการทำงานนับเป็นวันเราจะคำนวนหรือใช้สูตร วันที่เริ่มต้น…

วิธีแปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษใน Excel

วิธีแปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษใน Excel นั้นไม่ได้มีฟังก์ชันในโดยตรงในการแปลจะต้องใช้สูตรแบบกำหนดเองใน VBA วิธีแปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษใน Excel ก่อนที่จะทำการแปลงตัวเลขเราแท็บเครื่องมือใน Excel จะต้องมีแท็บ Developer หรือ นักพัฒนา หากเครื่องของท่านยังไม่มีแท็บเมนูดังกล่าวนี้ สามารถเพิ่มเข้ามาได้ตามขั้นตอนด้านล่าน วิธีเพิ่มแท็บเมนู Developer…

วิธีขีดเส้นทะแยงใน Excel เพื่อแบ่งครึ่งเซลล์ง่าย ๆ โดยใช้ Border

การใช้งาน Border ใน Excel ฟังก์ชันเส้นขอบเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน เส้นขอบสามารถนำไปใช้กับแต่ละเซลล์ กลุ่มของเซลล์ได้ ฟังก์ชันเส้นขอบใน Excel มีวิธีที่หลากหลายในการจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างข้อมูลเวิร์กชีตใน Excel ทำให้เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น วิธีขีดเส้นทะแยงใน Excel เพื่อแบ่งครึ่งเซลล์ เลือกเซลล์ที่ต้องการจะขีดเส้นทแยงใน…

ทำความรู้จักข้อดีของ Google sheet และวิธีการทำงาน กับสเปรดชีตแบบออนไลน์

Google Sheets เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตบนเว็บที่พัฒนาโดย Google เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google Drive และมีคุณลักษณะมากมายสำหรับการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันสเปรดชีตสำหรับการทำงานออนไลน์ ความสำคัญของ Google Sheet Google sheet มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งคล้ายกับโปรแกรมสเปรดชีตทั่วไป…

วิธีแยกชื่อ นามสกุล ใน Google sheet จากคอลัมน์เดียวให้แยกคอลัมน์

วิธีแยกชื่อ สกุลใน Google Sheet เราจะใช้คำสั่ง Split สำหรับแยกข้อความในคอลัมน์ให้แยกมาอยู่คอลัมน์ใหม่ อย่างเช่น เรามีข้อมูลที่เป็นชื่อ สกุล รวมอยู่ในคอลัมน์เดียว แล้วต้องการที่จะแยกคอลัมน์ ชื่อ สกุล เราก็จะใช้ Split…