วิธีสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบออนไลน์ ใน Google Forms ง่ายๆ

Google Forms เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Google สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถใช้ได้ฟรี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามที่กำหนดเอง รวบรวมคำตอบ และวิเคราะห์ข้อมูล Google ฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google ไดรฟ์และมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแบบสำรวจ การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การรวบรวมความคิดเห็น…

วิธีสร้างแบบสอบถามด้วย google form 2023

google form เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google ที่ใช้สร้างแบบฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจออนไลน์ สามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ข้อดีของ Google Form วิธีสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 1. ขั้นตอนแรกจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยอีเมล…