วิธีจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel

วิธีการจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel จะช่วยให้การเก็บข้อมูลเลขบัตรของเราง่ายขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ตัวเลขจัดเรียงตามลำดับเหมือนรูปแบบที่อยู่ในบัตรประชาชน วิธีจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel ในการกรอกเลขบัตรประชาชนใน Excel มีขั้นตอนดังนี้ เลือกพื้นที่หรือแถวที่ต้องการจะกรอกเลขบัตรประชาชน คลิกขวา เลือก Format Cells จะมีป๊อปอัพ Format…