วิธี Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานใน PDF

การแทรกรายเซ็นเข้าไปใน PDF สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือซอฟต์แวร์แก้ไข PDF อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF ได้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายวิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe…