วิธีตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้น ตั้งค่า font ใน Word ให้เป็นฟอนต์แรกเมื่อสร้างเอกสารใหม่

การตั้งค่า font เริ่มต้นใน Word ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบข้อความที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มสร้างเอกสารใหม่ เมื่อเรามี font ที่ต้องการใช้งานประจำเราสามารถตั้งค่า font ดังกล่าวให้เป็นค่าแรกเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

วิธีตั้งค่า font เริ่มต้นใน Word

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้ คลิกขวา > ในหน้ากระดาษ แล้วเลือก Font…

3. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Font ขึ้นมา

  • ในส่วนแรกที่เป็น Latin text เป็นการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นภาษาอังกฤษ เราสามารถกำหนด font, font style และ font size ได้ตามความต้องการ
  • ในส่วนที่สองเป็น Complex scripts เป็นการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นภาษาไทย เราสามารถกำหนด font, font style และ font size ได้ตามความต้องการ

4. เมื่อเราตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นตามที่ต้องการเสร็จแล้วให้เลือกที่ Set As Default จากนั้นเลือก All documents based on the Normal template? > OK

5. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่จะเห็นว่าฟอนต์เริ่มต้น จะเป็นฟอนต์ที่เราตั้งค่าไว้

หลังจากนี้ทุกครั้งที่สร้างเอกสารใหม่ใน Microsoft Word Font และรูปแบบตัวอักษรที่ได้ตั้งค่าในขั้นตอนนี้จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น