วิธีพิมพ์หัวตารางให้ติดทุกหน้า Excel

การพิมพ์งาน Excel เมื่อข้อมูงของเรามีหลายหน้าและต้องการให้หัวตารางไปแสดงในทุกๆหน้า บทความนี้จึงจะมาแนะนำถึงวิธีการปริ้นท์หรือพิมพ์หัวตารางให้แสดงทุกหน้า วิธีการพิมพ์หัวตารางให้ติดทุกหน้าใน Microsoft Excel เมื่อเปิดโปรแกรม Excel หรือไฟล์งานของเราขึ้นมาแล้ว จากตัวอย่างนี้เราจะให้หัวตารางสีฟ้าด้านบนติดทุหน้าของกระดาษ 2. เลือกแท็บ Sheet  แล้วไปที่ช่อง Rows to repeat…