การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ

เมื่อเราจะเขียนหนังสือราชการอันดับแรกที่เราจะต้องทำเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาคือการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนดก่อน ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะ

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วเลือกที่ Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วคลิกที่ลูกศรตรงมุมด้านล่างของ Page Setup

  • แล้วตั้งค่าระยะของขอบหน้ากระดาษให้เรียบร้อย ซึ่งตามระเบียบหนังสือราชการให้ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษดังนี้
    • ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่างประมาณ 2 ซม.
    • ขอบซ้าย 3 ซม. ขอบขวา 2 ซม.

ตั้งค่าตามตัวอย่างด้านล่างได้เลยค่ะ

  • ในแท็บ Paper กำหนดกระดาษเป็นขนาด A4 แล้วก็กด OK

  • การตั้งค่าระยะบรรทัดซึ่งเราจะใช้เป็น 1 เท่า หรือ Single การตั้งค่าในส่วนนี้เราก็มาเลือกที่ ลูกศรตรงมุมด้านด้านล่างในส่วนของ Paragraph หรือ ย่อหน้า

  • Line Spacing หรือระยะห่างบรรทัดเลือกเป็น Single หรือ หนึ่งเท่า เสร็จแล้วกด OK ดังรูปภาพด้านล่าง

เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วจะเห็นว่าเหลือพื้นที่สำหรับพิมพ์เอกสารโดยวัดจากไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 0 – 16 เซนติเมตร เมื่อตั้งกั้นหน้า 3 ซม. และกั้นหลัง 2 ซม. ตามระเบียบการพิมพ์หนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว