ตรรกศาสตร์ ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

ตรรกศาสตร์ ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ ประพจน์คือ ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่บอกค่าความจริงได้ ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ( “T” OR “F”) การเชื่อมของประพจน์ การเชื่อมประพจน์ในคณิตศาสตร์ มีดังนี้ และ                     สัญลักษณ์ที่ใช้แทน   ∧ หรือ                    …