คณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิต/เรขาคณิต อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ลำดับและอนุกรมคณิตศาตร์ ลำดับ คือ เอาตัวเลขมาวางเรียงกัน เช่น 1,3,5,7,9 ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่มีผลต่างของพจน์ที่ n+1 กับพจน์ที่ n โดยมีค่าคงที่เป็นผลต่างร่วม (d) a1, a2,…