Lookalike Audience คืออะไร

สำหรับผู้ที่เคยยิงแอดบนเฟซบุ๊ก หรือสนใจการยิงแอด อาจจะเคยได้ยินคำว่า Lookalike Audience มาบ้างแล้ว ซึ่ง Lookalike Audience เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊ก ในบทความความนี้ก็จะมาพูดถึง ความหมายและวิธีการทำงานของ Lookalike Audience พร้อม แสดงวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ…