การใช้ Past Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เพื่ออธิบายนิสัยในอดีตหรือข้อเท็จจริงในอดีต Past Simple Tense เกิดจากการเติม -ed ในคำกริยาปกติ หรือใช้กริยาอปกติ โครงสร้างของ Past Simple Tense…