ฟังก์ชันลำดับใน Excel

ฟังก์ชัน SEQUENCE ใน Excel ใช้สำหรับสร้างอาร์เรย์ของตัวเลขตามลำดับ ฟังก์ชันลำดับที่สามารถใช้ใน Excel ได้คือ Microsoft 365, Excel 2021 วิธีเติมลำดับอัตโนมัติ Excel วิธีเติมลำดับใน Excel…

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร การจัดเรียงตามลำดับตัวเลข เรียงตามตามชื่อสินค้า และราคา หรือเรียงตามสีหรือไอคอน การจัดเรียงต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้น โดยสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความจากA ถึง Z หรือ Z…