การตั้งค่าหน้าซองจดหมายก่อนพิมพ์ใน Word

ในการพิมพ์จดหมายแต่ละครั้งเราต้องตั้งค่าให้มีขนาดพอดีกับซองจดหมายเรา เพราะขนาดของซองจดหมายแต่ละแบบแต่ละซองก็มีขนาดไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องทำการตั้งค่าขนาดของซองจดหมายก่อนทำการพิมพ์ ซึ่งการต้องค่าซองจดหมายมีขั้นตอนดังนี้

เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วเลือกที่ Layout


คลิกที่ลูกศรตรงมุม

จะมี Pop Up เด้งขึ้นมา เลือกที่ Paper

แล้วตั้งค่าจดหมายที่ Paper Size