การเลือกเซลล์ แถว และคอลัมน์ ใน Excel

การทำงานในโปรแกรม Microsoft Excel เราจะต้องเลือกเซลล์เป้าหมายก่อนแล้วค่อยป้อนข้อมูลลงในเซลล์ที่เราเลือกไว้ ยกตัวอย่างเช่น เลือกเซลล์เพื่อจัดรูปแบบข้อความ, การลบเซลล์, การแทรกเซลล์, การก็อปปี้ การจัดตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแถวเพื่อจะปรับความสูง การย่อขยาย สำหรับคอลัมน์ ก็จะมีขั้นตอนการทำเหมือน ๆ กัน หรือเราอาจจะใช้ปุ่ม Shift หรือ Ctrl เข้ามาช่วยในการเลือกเซลล์ด้วย

ซึ่งจะมีรายละเอียดในการจัดการหรือการเลือกเซลล์ดังนี้

 • การคลิกเลือกเซลล์ๆเดียว
 • การคลิกลากคลุมเซลล์หลาย ๆ เซลล์
 • การคลิกเลือกเซลล์แรก แล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วไปคลิกที่เซลล์สุดท้ายที่เราต้องการคลุม เสร็จแล้วมันจะคลุมพื้นที่ทั้งหมด
 • การกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือกคลิกเซลล์ที่เราต้องการ ซึ่งการทำเช่นนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะเลือกเซลล์ไหนบ้าง เป็นการเลือกแบบกระโดดไป-มาก็ได้ตามความต้องการของเรา

 • ถ้าเราต้องการเลือกคอลัมน์ เราก็ไปคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ เป็นการเลือกคอลัมน์นั้นทั้งคอลัมน์

 • การเลือกหลายๆคอลัมน์ เราก็คลิกลากไปทางด้านข้าง
 • การเลือกคอลัมน์หลาย ๆ คอลัมน์ต่อเนื่องติดต่อกันให้เราคลิกที่คอลัมน์แรก แล้วกด Shift ค้างไว้แล้วเลือกคอลัมน์สุดท้ายที่เราต้องการ
 • การเลือกคอลัมน์ตามความต้องการของเรา ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกคอลัมน์ได้ตามต้องการ

การเลือกเซลล์ก็ทำเช่นกันกับการเลือกคอลัมน์ เพียงแต่เราเปลี่ยนจากคอลัมน์มาเป็นเซลลฺ์

 • ถ้าต้องการเลือกเซลล์เดียวทั้งเซลล์เราก็คลิกที่หน้าเซลล์ที่เราจะเลือก
 • การเลือกหลายๆเซลล์ เราก็คลิกลากลงไปด้านล่างตามเซลล์ที่เราต้องการ
 • การเลือกเซลล์หลาย ๆ เซลล์ต่อเนื่องติดต่อกันให้เราคลิกที่เซลล์แรก แล้วกด Shift ค้างไว้แล้วเลือกเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการ
 • การเลือกเซลล์ตามความต้องการของเรา ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเซลล์ได้ตามต้องการ