การส่ง E-Mail แบบ To, Cc และ Bcc

ปัจจุบันเรานิยมติดต่อสื่อสาร การส่งงาน การส่งข้อความต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการทำงานหรือการติดสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งการส่งข้อความทางอีเมลก็ได้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ส่ง

  • เข้ามาที่อีเมลของเรา แล้วเลือกที่ Compose แล้วเลือกรูปแบบการส่ง

การส่งอีเมลจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

1.การส่งแบบ To ถึง เป็นการส่งอีเมลถึงผู้รับทั่วไป ซึ่งผู้รับจะตอบกลับหรือไม่ตอบกลับก็ได้

2.การส่งแบบ Cc สำเนาถึง เป็นการเป็นการส่งอีเมลหรือส่งข้อความถึงผู้รับหลายๆคนนอกจากจะส่งถึงผู้รับโดยตรงแล้วเรายังสามารถส่งถึงคนอื่นได้ด้วยเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบ การส่งอีเมลแบบนี้ผู้รับสามารถรู้ได้ว่าอีเมลนี้ส่งถึงใครบ้าง

3.การส่งแบบ Bcc สำเนาลับถึง เป็นการส่งเมลถึงผู้รับหลายคนเช่นกันแต่การส่งแบบ Bcc นี้ ผู้รับแต่ละคนจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราส่งถึงใครบ้าง อาจจะใช้ในการส่งจดหมายที่เป็นความลับ