วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม Excel

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ เมื่อเรามีข้อความที่ยาวๆแต่อยากให้ข้อความนั้นลงมาอยู่ข้างในเซลล์เดิมเพื่อจัดเนื้อหาให้เกิดความสวยงามตามความต้องการของเรา

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel

โปรแกรม Microsoft Excel เมื่อเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมสามารถทำได้โดย กดปุ่ม alt+enter พร้อมกัน เพียงแค่นี้เราก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมได้แล้ว