การป้อนข้อมูลลงในเวิร์คชีท Excel

การป้อนข้อมูลใน Worksheet Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะ โดยที่เราเลือกเซลล์ที่ต้องการจะป้อนข้อมูลแล้วก็พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการลงไปในเซลล์ได้เลย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็กด Enter หรือลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อที่จะป้อนข้อมูลในเซลล์อื่นๆ

ประเภทของข้อมูลที่กรอกลงในเซลล์

  • ข้อมูลประเภทวันที่ (Date) เมื่อเราเริ่มต้นใช้โปรแกรมจะตั้งค่าการป้อนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ เดือน-วัน-ปี ซึ่งปีในที่นี้จะใช้เป็นปี ค.ศ. เช่น 02/01/21 หมายความว่า วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ข้อมูลประเภทวันที่เราสามารถจัดรูปแบบภายหลังได้
  • ข้อมูลประเภทข้อความปกติจะชิดขอบซ้ายของเซลล์เสมอ
  • ข้อมูลประเภทตัวเลยเมื่อเราป้อนลงไปจะชิดขวาเสมอ
  • ข้อมูลประเภทเวลา หาเราต้องการให้โปรแกรมแสดงเวลาที่เป็นปัจจุบันเราสามารถใช้สูตรได้ สูตรที่ใช้แสดงเวลาปัจจุบันจากระบบ windows คือ =Now() เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงเวลาปัจจะจากเครื่องของเราได้แล้วค่ะ

วิธีจัดรูปแบบข้อความตัวอักษร (Font) ใน Excel

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel ก็จะใช้คำสั่งเหมือนกับการจัดรูปแบบของเอกสารอื่นๆทั่วไป โดยเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบข้อความดังกล่าวก่อน แล้วค่อยเลือกใช้คำสั่งจัดรูปแบบ

การเปลี่ยนสีตัวอักษร Excel

  • เลือกเซลล์หรือข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
  • เลือกสีข้อความที่ต้องการ

การเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร/ข้อความ Excel

  • เลือกเซลล์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนฟอนต์
  • เลือกฟอนต์ที่ต้องการ

เครื่องมืออื่นๆที่ใช้ในการปรับแต่งตัวอักษร/่ข้อความ