วิธีทำ Check box ใน Excel

ในการทำงานเอกสารบางครั้งเราต้องสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องมีต้องทำเป็น Check box สำหรับการติ๊กเครื่องหมายต่าง ๆ ใน Check box ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel ก็สามารถสร้าง Check box ได้เหมือนกัน

วิธีทำ Check box ใน Excel

เปิดไฟล์งานที่ต้องการจะทำ Check box แล้ว คลิกเลือกที่ File —>> จากนั้นเลือก Options

ในหน้าต่าง Excel Options ให้เลือก Customize Ribbon —>> แล้วเลือก Developer —>> OK

ไปที่แท็บเมนู Developer แล้วเลือก Insert เพิ่ม Check box ได้เลย

เพียงเท่านี้เราก็ได้กล่อง Check box มาใช้งานเรียบร้อย