วิธีจัดกลุ่มข้อมูลใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TEXTJOIN

การจัดกลุ่มข้อมูลหรือการรวมข้อมูลใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ฟังก์ชัน TEXTJOIN ซึ่ง TEXTJOIN จะสามารถใช้งานได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป ใช้ในการเชื่อมตัวหนังสือหรือข้อความเข้าด้วยกัน โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้สัญลักษณ์คั่นระหว่างตัวอักษร อย่างเช่น , (Comma) หรือ ช่องว่างระหว่างระหว่างตัวอักษรหรือข้อความ

สูตรฟังก์ชัน TEXTJOIN ใน Excel

=TEXTJOIN(delimiter,ignore_empty,text1,…)

อธิบาย

  • delimiter คือ อักขระที่ใช้คั่นระหว่างข้อความหรือตัวอักษรที่เราเชื่อมกัน
  • ignore_empty จะมีได้ 2 ค่าคือ TRUE, FALSE
  • TRUE ข้ามค่าว่างในเซลล์ที่เราเลือก
  • FALSE ให้แสดงค่าว่างในเซลล์ที่เราเลือกด้วยช่องว่าง
  • text1, [text2],… คือ เซลล์ที่ต้องการเชื่อมข้อความ ซึ่งสามารถใส่เป็นช่วงเซลล์ได้ด้วยเช่น A1:A5

ตัวอย่าง

จากตัวอย่างด้านล่างเป็นการรวม้อมูลในแถวที่ 2 เข้าด้วยกันสามารถทำได้ดังสูตรด้านล่าง

เมื่อใส่สูตรเสร็จแล้วกด Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง