วิธีแก้ไฟล์ CSV อ่านไม่ออกใน Excel เป็นภาษาต่างด้าว

เมื่อเราโหลดข้อมูลบางอย่างมาจากเว็บไซต์ซึ่งเป็นไฟล์ csv ในบางครั้งเราโหลดมาแล้วเป็นภาษาต่างด้าวอ่านไม่ออก บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ค่ะ วิธีแก้ไขตัวอักษรไฟล์ CSV ใน Excel 2. เลือกที่แท็บ Data >แล้วเลือก From Text/CSV 3. จากนั้นเลือก…

ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยใน Excel ฟังก์ชัน AVERAGE

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE หรือ AVERAGEIF ซึ่งช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่คุณระบุได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ในการหาค่าเฉลี่ยใน Excel =AVERAGE(number1, [number2], …) เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยใน Excel…

การคำนวนข้ามเวิร์คชีท

เมื่อเรามีข้อมูลหลายๆเวิร์คชีทแล้วเราต้องการที่จะวิเคราะห์หรือต้องการคำนวณข้อมูลเหล่านั้น เพื่อความสะดวกเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวนข้ามเวิร์คชีทได้เช่นกัน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์เดียวกันบนหลายๆเวิร์คชีท ซึ่งเราจะอ้างชื่อของเวิร์คชีทและตามด้วยชื่อเซลล์หรือช่วงของเซลล์ใน Excel เช่น =SUM(sheet1:sheet2!C3) คือ คือจะรวมค่าทุกค่าในเซลล์ C3 ของเวิร์คชีทที่ 1 และชีทที่ 2 หรือเรียกการใช้สูตรนี้ว่าเป็นการเขียนสูตร 3…